en  ro 
Andrei Olaru  
Andrei Olaru, PhD
Cercetător și Conferențiar
la Universitatea Politehnica din București
@ cs at andrei olaru dot ro
Laboratorul AI-MAS (Inteligență Artificială și Sisteme Multi-Agent)
Catedra de Calculatoare
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Universitatea Politehnica din București
AcasăActivitate Publicații Teza de doctorat Prezentări Adresa postala...
Lucrez ca Cercetător și Conferențiar la Catedra de Calculatoare, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica din București.
Lucrez sau am lucrat în următoarele proiecte:
FIT-Europe 2019 - present
Future IT Leaders for a Multi Cultural, Digital Europe

Erasmus+ Project
2019-1-FR01-KA203-063041

Poziția: Manager of UPB Partner
AI4Gendared 2020 - present
Îmbunătățirea capcităților funcționale ale aplicației gendared prin utilizarea algoritmilor de inteligență artificială

Proiect Național
58 TE/2020

Poziția: Expert
COST-DKG 2020 - present
COST Action on Distributed Knowledge Graphs

COST Action
CA19134

Poziția: Primary MC Member
ROBIN 2018 - 2020
Cognitive Systems for Personal Robots and Autonomous Vehicles

Proiect Național
2019-1-FR01-KA203-063041

Poziția: Director of Component Project
Netio 2016 - present
Ecosistem de cercetare, inovare si dezvoltare de produse si servicii TIC pentru o societate conectata la Internet of Things

EU POC Project
ID 40270

Poziția: Expert and director of the subsidiary contract ActivRobo - Improving the understanding of scenes by recognition of human activities by assistive robots (2018-2020)
AmIciTy din 2014
Inteligență Ambientală pentru integrarea colaborativă a sarcinilor

Proiect intern

Poziția: Coordonator
Per-IoT 2016 - 2017
Protection and Management of Personal Data in the Internet of Things

Finanțare UPB
UPB-EXCELENȚĂ-2016 ID 391

Poziția: director
CAMI 2015 - 2018
Ecosystem cu inteligență artificială pentru self-management și calitate a vieții sustenabilă în AAL

EU FP7 AAL Project
AAL-2014-1-087

Poziția: Cercetător Științific III
ERRIC 2010 - 2014
Empowering Romanian Research on Intelligent Information Technologies

Proiect European
FP7-REGPOT-2010 ERRIC 264207

Poziția: Asistent cercetare
CASIA 2011 - 2013
Suport pentru o carieră de succes în domeniul inteligenței artificiale

Proiect Național
POSDRU/109/2.1/G/81772

Poziția: Expert pentru orientare profesională și consiliere
AGATE 2009 - 2011
Societăți de agenți cognitivi ego-competenți cu auto-organizare pentru modelarea și dezvoltarea sistemelor complexe

Proiect Național
PNII-IDEI 1315/2008

Poziția: Asistent cercetare
Am creat în 2017 și coordonez Programul de Masterat Financial Computing În Universitate, împreună cu colegi de la Deutsche Bank Global Technology București
Îmi desfășor activitatea didactică în echipele următoarelor materii:
PP din 2013
Paradigme de Programare
curs și laborator

SMA din 2012
Sisteme Multi-Agent (master)
curs și laborator

LFA din 2008
Limbaje Formale și Automate
seminar

IA din 2008
Inteligență Artificială
laborator


În trecut am ținut laboratoare și seminare de Programarea Calculatoarelor și Învățare Automată
Sunt mândru să fiu membru în Laboratorul AI-MAS (Inteligență Artificială și Sisteme Multi-Agent) și Asociația Română de Inteligență Artificială (ARIA)
 ^ Acasă
 v 
Andrei Olaru Andrei Olaru, PhD
Cercetător și Conferențiar
la Universitatea Politehnica din București
AcasăActivitate Publicații Teza de doctorat Prezentări Adresa postala...
2020
Comparing the Performance of Message Delivery Methods for Mobile Agents Andrei Olaru, Dragoș Petrescu, Adina Magda Florea
prezentată la International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems
2019
A Flexible and Lightweight Agent Deployment Architecture Andrei Olaru, Alexandru Sorici, Adina Magda Florea
prezentată la 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science
Towards Enabling Context-as-a-Service for Social Assistive Robotics Alexandru Sorici, Andrei Olaru, Stelian Fonta, Szilard Enyedi, Adina Magda Florea
prezentată la 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science
2016
Extended Context Patterns - A Visual Language for Context-Aware Applications Andrei Olaru, Adina Magda Florea
prezentată la 10th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
Using Context-Aware Multi-Agent Systems for Robust Smart City Infrastructure Andrei Olaru, Adina Magda Florea, Amal El Fallah Seghrouchni
în Enablers for Smart Cities
2015
A Framework for Integrating Heterogeneous Agent Communication Platforms Andrei Olaru, Adina Magda Florea
prezentată la 12th Workshop on Agents for Complex Systems
A Platform for Matching Context in Real Time Andrei Olaru, Adina Magda Florea
în Proceedings of the 10th International Conference on Hybrid Artificial Intelligent Systems
tATAmI: A Platform for the Development and Deployment of Agent-based AmI Applications Andrei Olaru, Marius Tudor Benea, Amal El Fallah Seghrouchni, Adina Magda Florea
în Proceedings of the 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies
tATAmI-2 - A Flexible Framework For Modular Agents Andrei Olaru
în Proceedings of the 20th International Conference on Control Systems and Computer Science
2014
Context-Awareness in Multi-agent Systems for Ambient Intelligence Andrei Olaru
în Context in Computing - A Cross-Disciplinary Approach for Modeling the Real World
Context Graphs as an Efficient and User-Friendly Method of Describing and Recognizing a Situation in AAL Andrei Olaru, Adina Magda Florea
în Sensors
2013
Context Matching for Ambient Intelligence Applications Andrei Olaru
în Proceedings of the 15th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing
A Context-Aware Multi-Agent System as a Middleware for Ambient Intelligence Andrei Olaru, Adina Magda Florea, Amal El Fallah Seghrouchni
în Mobile Networks and Applications
Graph Matching for Context Recognition Adrian Dobrescu, Andrei Olaru
în Proceedings of the 19th International Conference on Control Systems and Computer Science
2012
Designing Self-Organizing Cognitive Multi-Agent Systems Andrei Olaru, Adina Magda Florea
în Advanced Computational Technologies
Nov 2012 Romanian Academy Publishing House
S-CLAIM: An Agent-based Programming Language for AmI, A Smart-Room Case Study Valentina Baljak, Marius Tudor Benea, Amal El Fallah Seghrouchni, Cédric Herpson, Shinichi Honiden, Thi Thuy Nga Nguyen, Andrei Olaru, Ryo Shimizu, Kenji Tei, Susumu Toriumi
în Proceedings of the 3rd International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies
An Agent-Oriented Approach for Ambient Intelligence Andrei Olaru, Adina Magda Florea, Amal El Fallah Seghrouchni
în Scientific Bulletin of the University Politehnica of Bucharest, Series C - Electrical Engineering and Computer Science
2011
Agent-Based, Context-Aware Information Sharing for Ambient Intelligence Andrei Olaru, Cristian Gratie
în International Journal on Artificial Intelligence Tools
Graphs and Patterns for Context-Awareness Andrei Olaru, Adina Magda Florea, Amal El Fallah Seghrouchni
în Proceedings of the 2nd International Symposium on Ambient Intelligence
2010
Context-aware agents for developing AmI applications Andrei Olaru, Adina Magda Florea
în Journal of Control Engineering and Applied Informatics
A Graph-Based Approach to Context Matching Andrei Olaru, Adina Magda Florea
în Scalable Computing: Practice and Experience - Scientific International Journal for Parallel and Distributed Computing
Ao Dai: Agent Oriented Design for Ambient Intelligence Amal El Fallah Seghrouchni, Andrei Olaru, Thi Thuy Nga Nguyen, Diego Salomone Bruno
în Proceedings of the 13th International Conference on Principles and Practice of Multi-Agent Systems
A Graph-Based Approach to Context Matching Andrei Olaru, Adina Magda Florea
prezentată la the 7th Workshop on Agents for Complex Systems
Ambient Intelligence: From Scenario Analysis towards a Bottom-Up Design Andrei Olaru, Amal El Fallah Seghrouchni, Adina Magda Florea
în Proceedings of the 4th International Symposium on Intelligent Distributed Computing (short paper)
Multi-Agent Systems: a Paradigm to Design Distributed Intelligent Systems Amal El Fallah Seghrouchni, Adina Magda Florea, Andrei Olaru
în Proceedings of the 4th International Symposium on Intelligent Distributed Computing (invited paper)
17.09.2010 IDC 2010link
Agent-Based Information Sharing for Ambient Intelligence Andrei Olaru, Cristian Gratie
în Proceedings of the 4th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
Emergent Properties for Data Distribution in a Cognitive MAS Andrei Olaru, Cristian Gratie, Adina Magda Florea
în Computer Science and Information Systems
Context-Aware Emergent Behaviour in a MAS for Information Exchange Andrei Olaru, Cristian Gratie, Adina Magda Florea
în Scalable Computing: Practice and Experience - Scientific International Journal for Parallel and Distributed Computing
2009
Measures of Context-Awareness for Self-Organizing Systems Andrei Olaru, Cristian Gratie, Adina Magda Florea
prezentată la the 7th European Workshop on Multi-Agent Systems
Emergent Properties for Data Distribution in a Cognitive MAS Andrei Olaru, Cristian Gratie, Adina Magda Florea
în Proceedings of the 3rd International Symposium on Intelligent Distributed Computing
Context-Aware Emergent Behaviour in a MAS for Information Exchange Andrei Olaru, Cristian Gratie, Adina Magda Florea
prezentată la the 6th Workshop on Agents for Complex Systems
Levels of Emergent Behaviour in Agent Societies Adina Magda Florea, Eugenia Kalisz, Andrei Olaru
în Proceedings of the 9th International Conference on Computing Anticipatory Systems
Aug 2009 CASYS 09
Emergence in Cognitive Multi-Agent Systems Andrei Olaru, Adina Magda Florea
în Proceedings of the 17th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS 17)
 ^ Acasă
 v 
Andrei Olaru Andrei Olaru, PhD
Cercetător și Conferențiar
la Universitatea Politehnica din București
AcasăActivitate Publicații Teza de doctorat Prezentări Adresa postala...
A Context-Aware Multi-Agent System for AmI Environments (Un Sistem Multi-Agent Conștient de Context pentru Medii de Inteligență Ambientală).
Am realizat teza în cotutelă, între Universitatea Politehnica din București și Universitatea Paris 6 - Pierre et Marie Curie.
Teza a fost condusă de Prof. Adina Magda Florea și Prof. Amal El Fallah Seghrouchni.
Stagii la Laboratorul de Informatică al Paris 6 (LIP6): 01.10.2009 - 30.06.2010; 01.02.2011 - 31.08.2011.
Rapoarte de cercetare
Propunerea de teză de doctorat
22.02.2010 document (en)descărcați prezentare (en)descărcați
Towards a MAS-based model for Ambient Intelligence
22.10.2010 report document (en)descărcați prezentaredescărcați
Experiments with a MAS for Ambient Intelligence
31.01.2011 report document (en)descărcați prezentaredescărcați
Raport de avans
27.06.2011 document (en)descărcați prezentare (fr)descărcați
Examene
Servicii Web și Arhitecturi Orientate pe Servicii
08.04.2009 studiu individual cuprins și bibliografiedescărcați
Algoritmi Distribuiți
21.05.2009 studiu individual cuprins și bibliografiedescărcați
Sisteme Paralele și Distribuite
22.06.2009 examen de master descriere (en)descărcați
Sisteme cu Auto-Organizare
14.07.2009 studiu individual cuprins și bibliografiedescărcați
 ^ Acasă
 v 
Andrei Olaru Andrei Olaru, PhD
Cercetător și Conferențiar
la Universitatea Politehnica din București
AcasăActivitate Publicații Teza de doctorat Prezentări Adresa postala...
Sixth joint NII-LIP6 WorkShop on Multi-Agent and Distributed Systems
cu titlul "Ao Dai : Agent Oriented Design for Ambient Intelligence"
Journées Portes Ouvertes Thales Systèmes Aéroportés
cu titlul "Ao Dai : Design Orienté Agents pour l'Intelligence Ambiante"
28.06.2011 Elancourt, France poster (fr)descărcați
Seminar echipa SMA
cu titlul "Graphs and Patterns for Context-Awareness"
CATIIS Ziua doctoranzilor
cu titlul "A Graph-Based Approach to Context Matching"
CATIIS Ziua doctoranzilor
cu titlul "Emergent Behaviour for the Distribution of Information in a MAS"
28.10.2010 Bucharest, Romania poster (en)descărcați CATIIS Ziua doctoranzilorlink
JFLI Workshop
cu titlul "Agent Oriented Design for Ambient Intelligence"
13.10.2010 Paris, France prezentare (en)descărcați JFLI Workshoplink
SEE-MAS Summer School, Student Session
cu titlul "Agent-Based Information Sharing for Ambient Intelligence"
Fifth joint NII-LIP6 WorkShop on Multi-Agent and Distributed Systems
cu titlul "Ao Dai: Agent OrienteD Ambient Intelligence"
împreună cu Nguyen Thi Thuy Nga & Diego Salomone-Bruno
KULeuven Seminar
cu titlul "A Context-Aware Multi-Agent System for Ambient Intelligence Environments"
18.05.2010 Leuven, Belgium prezentare (en)descărcați
EuroSys 2010 Doctoral Workshop
cu titlul "A Context-Aware Multi-Agent System for Ambient Intelligence Environments"
Fourth joint NII-LIP6 WorkShop on Multi-Agent and Distributed Systems
cu titlul "Self-Organising Agents for Ambient Intelligence"
 ^ Acasă
 v 
Andrei Olaru Andrei Olaru, PhD
Cercetător și Conferențiar
la Universitatea Politehnica din București
AcasăActivitate Publicații Teza de doctorat Prezentări Adresa postala...
Poșta electronică
cs at andrei olaru dot ro
Pagina mea pe site-ul Departamentului de Calculatoare
Pagina mea pe site-ul Departamentului de Calculatoare
Email: andrei dot olaru at cs dot pub dot ro
Adresa postala
Departmentul Calculatoare, Universitatea Politehnica din București,
313 Splaiul Independenței, 060042 București, Romania
location
PR308, Clădirea PRECIS, Facultatea de Automatică și Calculatoare
Local Grozăvești (intrare prin Bd Iuliu Maniu)
Universitatea Politehnica din București, 313 Splaiul Independenței, 060042 București, Romania
Telefon
+40 723 049 598
Pagina mea personală
Pagina mea personală: andreiolaru.ro
Profilul meu pe Facebook
Profilul meu pe Facebook
Profilul meu pe LinkedIn
Profilul meu pe LinkedIn
Profilul meu pe ResearchGate
Profilul meu pe ResearchGate
Profilul meu pe Google Scholar
Profilul meu pe Google Scholar
Acasă